Ereloon

Met het ereloon wordt het tarief aangeduid voor de prestaties die de advocaat aan een bepaalde zaak heeft gewijd. 

Er zijn verschillende manieren om het ereloon van een advocaat te berekenen. Hiervoor wordt rekening gehouden met de aard van de opdracht en het cliënteel. 

Steeds meer worden voor de aanvang van de samenwerking formele afspraken gemaakt met de cliënten omtrent de erelonen. Op die manier heeft de cliënt zekerheid en weet hij wat hij kan verwachten. 

De hoofdregel in het kantoor is de bepaling van het ereloon op basis van de gepresteerde uren:

  • moeilijkheidsgraad
  • spoedeisend karakter
  • waarde van het geschil
  • bereikte resultaat
  • ervaring van de advocaat
  • onderlegdheid in de behandelde materie

De berekening of de correctie gebeurt steeds door rekening te houden met de regels van billijkheid en gematigdheid.

De cliënt wordt zo goed als mogelijk geïnformeerd bij de aanvang van de zaak over de kosten en erelonen. Verder wordt hij op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het uiteindelijk verschuldigde bedrag.

Bij de aanvang van de zaak en tijdens de behandeling worden provisies gevraagd, bij omvangrijke zaken worden tussentijdse staten opgesteld.

Bij het afsluiten van de zaak of bij het opstellen van de tussenstaat leggen wij aan de cliënt een staat van kosten en erelonen voor.

Die wordt als volgt samengesteld:

  • gedetailleerde kostenstaat
  • een overzicht van de verleende diensten, eventueel met melding van het behaalde resultaat
  • het begrote ereloon
  • de ontvangen voorschotten

Alle gehanteerde tarieven inzake kosten en erelonen worden exclusief BTW vermeld en dienen steeds te worden vermeerderd met de toepasselijke BTW.