Reglement en deontologie

Advocaten behoren tot een van die specifieke beroepsgroepen die onderworpen zijn aan een aantal beroepsregels. 

Deze strenge deontologische regels zijn neergeschreven in de Codex Deontologie voor Advocaten.

Op de website www.advocaat.be of op via www.balieleuven.be vindt u meer informatie hierover. 

In geval van problemen of ontevredenheid stellen wij voor om eerst een gesprek aan te vragen met uw advocaat zodat u samen naar een oplossing kan zoeken.

Indien dit niet lukt, kunt u contact opnemen met de Stafhouder van de balie Leuven op het adres, Gerechtsgebouw, Smoldersplein 5, 3000 Leuven.

Deze informatie wordt aan de cliënten verstrekt om te voldoen aan de bepalingen van de dienstenwet van 26 maart 2010.