Handels- en ondernemingsrecht

 • handelsovereenkomsten (o.m. concessie, agentuur,franchising, distributie, handelshuurovereenkomsten, samenwerkingsverbanden)
 • algemene voorwaarden en facturen
 • handelspraktijken
 • handelsarbitrage en –bemiddeling
 • mededingingsrecht
 • commerciële geschillen
 • niet-concurrentiebedingen
 • consumentenrecht
 • productaansprakelijkheid
 • intellectuele eigendom: auteursrecht, domeinnaam, merkenrecht, tekeningen en modellen, licenties, octrooi, modellen en tekeningen
 • bescherming merken en deponneren merken bij Benelux Merkenbureau
 • overdrachten ondernemingen en handelsfondsen
 • begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden
 • continuïteit van ondernemingen in moeilijkheden en begeleiding bij  faillissement

Verwante items

distributie

handelspraktijken

faillissement

handelsregister

franchising

koophandel

handelsfonds

onderneming

handelshuur

vennootschap