Fiscaal recht

  • personenbelasting en vennootschapsbelasting
  • successierechten
  • bijstand aan vennootschappen en particulieren bij belastingcontroles
  • onderhandelingen met de fiscale besturen (akkoorden, belastingregularisaties)
  • administratieve bezwaarschriften
  • het voeren van fiscale geschillen voor de diverse rechtbanken en hoven
  • indirecte belastingen
  • gemeentebelastingen, gewestbelastingen

Verwante items

aanslag

geheime commissielonen

belastingen

inspectie

BTW Invordering

lokale belastingen

douane

registratierechten

fiscale controle

voordelen van alle aard

fiscale geschillen