Pro deo

Komt u in aanmerking voor pro deo bijstand? Bij het Bureau voor Juridische Bijstand, dat verbonden is aan de balie Leuven, kunnen wij een aanvraag voor u indienen om te weten of u aan de voorwaarden voldoet. 

Indien u beantwoordt aan het profiel hoeft u het ereloon van uw advocaat niet te betalen, maar neemt de Belgische Staat deze kost op zich.

Daarbij zijn twee mogelijkheden:

Enerzijds hebt u de volledige kosteloze tweedelijnsbijstand waarbij de pro deo bijstand volledig gratis is. Anderzijds is er de gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand waar u zelf nog instaat voor een forfaitair bedrag aan uw advocaat, afhankelijk van uw eigen financiële situatie. 

Om een aanvraag voor pro deo bijstand in te dienen, zijn er wel een aantal documenten vereist zoals een attest van gezinssamenstelling (maximum 1 maand oud op het moment van de aanvraag) en een bewijs van het inkomen van de laatste 2 maanden van alle personen die op dit attest vermeld staan.

Wilt u weten of u kan genieten van pro deo bijstand? Contacteer ons voor advies.