Rechtsbijstand

 

Bij de verzekeringen die u hebt afgesloten, beschikt u, afhankelijk van de voorwaarden, ook over een aanvullende dienst, namelijk rechtsbijstand. Deze rechtsbijstandverzekering geeft u in veel gevallen recht op een advocaat om uw belangen te behartigen en dekt hierbij de gemaakte kosten. 

Kunt u genieten van rechtsbijstand? Wij zoeken het graag voor u uit! Contacteer ons voor advies.