Huwelijk, echtscheiding en erfrecht

  • echtscheiding
  • dringende en voorlopige maatregelen bij relationele problemen
  • afstamming, adoptie, uitoefening ouderlijk gezag en verblijfsregeling minderjarige kinderen
  • onderhoudsgeld
  • vereffening huwelijksgemeenschap
  • huwelijkscontracten
  • erfrechtelijke geschillen bij openvallen nalatenschappen
  • schenkingen en testamenten
  • vermogens- en successieplanning (estate planning)
  • familierecht

Verwante Items

alimentatie

samenwonen

adoptie

scheiding

huwelijk

vaderschapsbetwisting

familierechtbank

voogdij

onbekwaamheid

bewindvoering